Türkiye 4G İçin İstekliDestek: Test Link
Mobil Dünya

2014 Ericsson ConsumerLab “Türkiye 3G Kullanıcı Eğilimleri ve Beklentileri Araştırması”na göre Türkiye’de mobil servislerin kullanımı bir hayli aktif.

Ericsson, Türkiye’deki 3G bağlantılı akıllı telefon kullanıcılarının kullanım alışkanlıkları, eğilimleri ve 4G’den beklentilerine ilişkin çarpıcı sonuçlar içeren “2014 Ericsson ConsumerLab 3G Kullanıcı Eğilimleri ve Beklentileri Araştırması”nı yayınladı. Araştırma, Türkiye genelinde 25 şehirde, ayda en az bir kez akıllı telefon üzerinden mobil internet kullanan toplam 1.500 kullanıcı ile yüz yüze görüşmeler yapılarak gerçekleştirildi.

Türkiye’de 3G kullanıcılarının mobil servis kullanımı birçok ülkeye göre daha ileride

Araştırmaya göre Türkiye’deki kullanıcılar teknolojiye meraklı ve yeni cihaz sahibi olma konusunda oldukça istekli:

– Kullanıcıların % 43’ü, akıllı telefonlarının hayatlarının önemli bir parçası olduğunu ifade ederken, %37’si operatör seçerken maliyetten önce hıza önem veriyor.

– Kullanıcıların % 40’ı cihaz alırken en son çıkan modelleri tercih ediyor.

Mobil servislerin kullanımı, Türkiye’de çok aktif durumda ve sosyal medya, anlık mesajlaşma, uygulama indirme gibi pek çok serviste İngiltere, Amerika, Almanya gibi ülkeleri gerisinde bırakmış durumda. Örneğin, Türkiye’deki akıllı telefon kullanıcılarının %91’i haftada en az bir kez sosyal ağlara bağlanırken, Amerika’da bu oran %81, İngiltere’de %77 ve Almanya’da ise %70. Bu sonuç, Türkiye’de mobil genişbant penetrasyonunun diğer ülkelere kıyasla henüz daha düşük, fakat hızlı bir yükseliş trendinde olması ile açıklanabilir.

İnternet tabanlı iletişim hizmetleri yükselişte

· Akıllı telefon kullanıcılarının internet üzerinden sesli/görüntülü görüşme ve anlık mesajlaşma hizmetlerini kullanımı yine pek çok ülkenin ilerisinde seyrediyor. İnternet tabanlı bu iletişim hizmetleri geleneksel operatör ses ve SMS hizmetlerini tamamlıyor ancak onların yerini henüz almış değil.

· Kullanıcıların %56’sı her gün hem SMS hem de internet üzerinden anlık mesajlaşma servislerini kullanıyor. Her gün internet bazlı anlık mesajlaşma servislerini kulannıp SMS kullanmayan kullanıcılar ise sadece %6 seviyesinde.

· Benzer sonuç arama servisleri için de geçerli. Kullanıcıların %38’i her gün hem internet üzerinden sesli/görüntülü arama, hem de operatorler üzerinden normal arama gerçekleştiriyor. Her gün internet üzerinden telefon görüşmesi gerçekleştiren fakat mobil operatör üzerinden ses çağrısı yapmayan kullanıcılar ise %5’te kalıyor.

· İnternet iletişim servis kullanıcıları tarafından gönderilen her 10 mesajdan 4.4’ü ve yapılan her 10 çağrıdan 3.3’ü internet üzerinden gerçekleşiyor. Bu oranlarla Türkiye; Amerika, İngiltere, İsveç ve Danimarka gibi ülkeleri geride bırakıyor.

· Kullanıcılara, “Telefonunuzu aramalar/SMS için kullanmak YA DA internet hizmetleri/uygulamaları için kullanmak arasında seçim yapmak zorunda kalsaydınız, hangisini seçerdiniz?” şeklinde yöneltilen bir soruya, kullanıcıların %17’si operatör üzerinden ses/SMS servislerinden vazgeçerek sadece veri hizmetlerini kullanmayı tercih edeceğini belirtiyor. Bu sonuç, geleneksel ses ve SMS hizmetlerinin hala kullanıcıların hayatlarında önemli rol oynadığına işaret ediyor.

3G kullanıcıları daha fazla mobil veri kullanmak istiyor

· Kullanıcıların %41’i hız ve çekim gücü anlamında servis iyileşecekse kullandığı veri paketini artırmayı düşünebileceğini ifade ediyor.

· Hali hazırda mobil veri paketine sahip olan kullanıcıların yalnızca %46’sı, paketlerinin kullanımları için yeterli olduğunu düşünüyor. Kullanıcıların %40’ı ise limitsiz mobil veri paketlerine sıcak bakıyor.

Her 10 kullanıcıdan 4’ü 4G için istekli

· Türkiye’de 4G’ye olan ilgi giderek artıyor. Her 10 kullanıcıdan 4’ü, 4G teknojisinden haberdar durumda. 4G’yi düşünmelerinin ana sebebi ise mevcut 3G teknolojisinden memnuniyetsizlik değil, daha ileri olarak algıladıkları 4G teknolojisine ilgi ve daha hızlı internet kullanma istekleri olarak karşımıza çıkıyor.

· Türkiye’deki akıllı telefon kullanıcılarının en az %42’si, halihazırda 4G abonesi olma konusunda istekli ve %35’i 4G özellikli bir akıllı telefon almak istiyor.

· 4G ile en çok tanışmak isteyen kesim arasında birinci sırada %36 oran ile 30-39 yaş grubundaki kullanıcılar bulunuyor. Onu, 40-49 ve 25-29 yaş arası kesim izliyor.

· Kullanıcıların yarısından fazlası (%58) 4G’nin 2015’in sonuna kadar Türkiye’de kullanılmaya başlanacağını bekliyor.

· 4G’ye ilgili kullanıcıların %48i 4G geldiği andan itibaren 6 ay içinde 4Gye geçmeye istekli

· 3G’den 4G’ye geçişte, kullanıcılar ana sebep olarak 4G’yi daha hızlı ve ileri bir teknoloji olarak algılamalarını işaret ediyor. Onu, 3G tecrübesinden yeteri kadar memnun olunmaması izliyor.

· Kullanıcılar, 4G’nin hayatlarına girmesiyle birlikte ile sosyal ağ kullanımından video izlemeye, görüntülü konuşmadan, online müzik dinlemeye, bulut servisleri kullanımından uygulama indirmeye kadar birçok servis kullanımlarının artacağını düşünüyor.

Büyük şehirde mobil operatörü tavsiye oranı daha yüksek

2014 yılında akıllı telefon kullanıcılarının operatörlerini tavsiye etme oranını gösteren “net tavsiye skoru”na bakıldığında 2013 yılına göre bir artış söz konusu. 2013 yılında +16 olan bu skorun, 2014 yılında +18’e çıktığı görülüyor. Şebeke performans memnuniyeti ise Ankara, İstanbul ve İzmir gibi büyük şehirlerde oldukça yüksekken, diğer şehirlerde memnuniyet seviyesi nispeten daha düşük seviyelerde seyrediyor.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.