Tasarım Fikirlerinin Olgunlaşma SüreciDestek: Test Link
İnternet

Tasarım fikirlerinin nasıl olgunlaştığına dair bir düşünce haritası gelişterecek olursak öncelikle “tasarım ve fikir” kelimelerini ele almak ve temellerine odaklanmak gerekiyor. Tasarım; bir amaca hizmet etmesi için ortaya konan, yaratıcılık değeri taşıyan düşünce ürünleri şeklinde tanımlanırken, fikir; var olan unsurların yeni birleşiminden meydana gelen kavramlar bütünü olarak tanımlanır. Tasarımın ortaya çıkış süreci fikrin geliştirilme süreci ile doğrudan ilişkilendirilebilir. Tasarımcı bu süreçleri iyi analiz etmeli, doğru fikirlerden yola çıkmalı, plan yapmalı ve planın tüm aşamalarını doğru zamanda uygulamalıdır. Ancak bu şekilde sonuca ve doğru sonuca ulaşabilir.

Tasarım hangi aşamalardan geçerek olgunlaşır?

1) Fikir: Tasarımda sonuca gitmenin ilk aşaması problemin tanımlanması ve iyi bir fikrin ortaya konmasından ibarettir. Tasarımcı işe koyulmadan önce kendisine verilen konuyu iyi anlamalı, problemi doğru biçimde tanımlamalı ve düşünce sınırlarını mümkün olduğunca geniş tutmalıdır. Bu aşamada tasarımcıya yol gösterebilecek ilk unsur kelimelerdir. Fikir üretmeye çalışırken kelimelerden yola çıkmak doğru fikre ulaşmayı ve tasarım sürecinin işleyişini kolaylaştırır. Örneğin; bir tekstil firması için logo tasarlanacaksa firma ismi ve tekstili çağrıştıran kelimeler hareket noktası olarak alınabilir.

2) Amaçların belirlenmesi: İyi bir tasarımın oluşum sürecinde ikinci temel aşamadır. Bu aşamada tasarımın hangi amaçla kullanılacağı ve hangi sektöre hizmet edeceği saptanmalı ayrıca tasarımın hitap edeceği kitlenin yaş grubu, eğitim düzeyi ve ilgi alanları dikkate alınmalıdır. Genel olarak tasarımın hizmet edeceği sektör hakkında küçük çaplı bir araştırma yapılması ve güncel donanımı hakkında bilgi sahibi olunması yarar sağlayabilir.

koray-bekoz-yazi-webeyn-1
Örnek çalışma

3) Ön çalışma (Eskiz): Fikrin hedef ve amaçlar doğrultusunda işlenmesinin ardından tasarımın ilk somut örneğinin ortaya çıkış aşamasıdır. Tasarımcı yeteri kadar bilgi toplamışsa ve bu bilgileri yorumlayabiliyorsa ilk eskizlerini karalama zamanı gelmiş demektir. İlk eskizler tasarımın gelişmesi ve üretken yaratıcılık aşamasına geçilmesi açısından önemli bir değere sahiptir.

4) Geliştirme ve değerlendirme: Hazırlanan eskizler üzerinden gidilerek tasarımın ayrıntılara kavuşturulmasına ve sorun yaratabilecek unsurların değerlendirilmesine yönelik çalışmaları içeren aşamadır. Tasarım son şeklini almışsa uygulamada ortaya çıkabilecek sorunlar tespit edilir. Bu sorunlar; tasarımın çok fazla renkten oluşması ya da tipografik hatalar barındırması olabilir. Tasarımcı bu gibi sorunları ekip arkadaşlarının, aile bireylerinin veya tanıdığı kişilerin direktiflerini alarak daha sağlıklı çözümlere ulaştırabilir. Böylece tasarım son şeklini almış olur.

koray-bekoz-yazi-webeyn-2
Örnek çalışma

5) Uygulama ve tanıtma: Olgunlaşma sürecini tamamlayan tasarımın bir yada birden fazla materyale uygulandığı ve beğeniye sunulduğu aşamadır. Uygulanan tasarım amacına yönelik bir biçimde farklı mecralarda, farklı kişilere tanıtılabilir.

www.koraybekoz.com
twitter.com/koray_bekoz

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.