Kayıtlı E-Posta Sistemi, İşleri KolaylaştıracakDestek: Test Link
İnternet

Kamu kurumları arasındaki resmi yazışmaları elektronik ortama taşıyan ve elektronik belgelerin paylaşımını sağlayan e-yazışma projesi, Bilgi ve İletişim Teknolojileri Kurumu (BTK) tarafından hayata geçirilen Kayıtlı E-Posta sistemi ile hızlanıyor.

KEP sayesinde banka şubesine gitme, herhangi bir devlet dairesine faks çekme dönemi sona erecek. Vatandaşlar, elektrik ve doğalgaz gibi pek çok abonelik işlemini evinden çıkmadan KEP adresini kullanarak tek bir e-posta ile sonuca ulaştıracak.

İşleri kolaylaştıracak KEP uygulamalarından bazıları

• E-posta veya telefon aracılığı ile yapılamayan her türlü bankacılık işleminde bankaya gitme veya faks çekerek talimat verme dönemi sona erecek.
• Her türlü doğal gaz, elektrik, su gibi abonelik işlemleri KEP hesabı ile evinizden çıkmadan yapılabilecek.
• Kamu kurumlarından talep ettiğiniz bilgi ve belgelere KEP yoluyla ulaşabileceksiniz.
• Devletin ve özel sektörün size güvenli olarak ulaştırmak istediği her türlü özel bilgi ve belge (sağlık raporları, tahlil sonucunuz, adli sicil kaydınız, diplomanız ve not dökümünüz, faturalarınız, vb..) kolayca elinizde ve arşivinizde olacak.
• Yaşamın içinden herhangi bir konuyu ilgili kaymakamlıklara, emniyet makamlarına, muhtarlıklara, tapu, nüfus müdürlüklerine, il ve ilçe belediyelerine iletmek için KEP sistemi kullanılabilecek.
• Birçok hukuki bildirim ve yazışma, KEP ile yapılabilecek, adliyelerde görülen davaların işleyiş süreleri kısalacak. Elektronik deliller mahkemelere elektronik olarak sunulabilecek.
• Telifli eserlerin elektronik ortamda gönderiminde karşılaşılan kopya, taklit, aşırma, esinlenme gibi durumların önüne geçmek için KEP sistemi kullanılacak.
• Aile içi bir karar, mal, eşya paylaşımına yönelik bir mutabakat, KEP sistemi üzerinden yapılarak belgeli ve daha resmi bir forma sokulabilecek.
• Site aidatı, apartman bakım hizmetleri gibi apartman ve site yönetimine iletilmek istenen hususlar KEP hesabıyla yapılabilecek.
• İşe giriş evraklarının toplanması, vize başvuruları kolaylaşacak.
• Günlük yaşamda yaptırılan tadilatlarla ilgili elektrik, tesisat, fayans ustası gibi meslek erbapları ile yapılan gayri resmi ve sözlü anlaşmaları, resmileştirmek ve kayıt altına almak için KEP sistemi kullanılabilecek.

Yasal olarak geçerli e-posta: KEP

Dünyanın bir çok gelişmiş ülkesinde uzun yıllardır kullanılan Kayıtlı E-Posta (KEP) sistemi, ülkemizde, 1 Temmuz 2012 tarihli yeni Türk Ticaret Kanunu ile yürürlüğe girdi. Anonim, limited ve sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketler için zorunlu hale getirilen Kayıtlı E-Posta (KEP), yasal olarak geçerli elektronik yazışma ve bildirim olarak tanımlanıyor.

Neler yapılabilecek?

• İlişki içinde olunan bir kişi veya kuruluşa, e-posta yolu ile güvenli ve zaman damgalı yasal bir bildirimde bulunulabilecek,
• Göndereceğiniz e-postanın ne zaman, kim tarafından, kime yollandığı, gönderilen kişinin posta kutusuna hangi tarih ve saatte ulaştığı, alıcı tarafından ne zaman okunduğu belgelenebilecek,
• Göndereceğiniz e-postanın ekli dosyaları ile birlikte içerik bütünlüğü sağlanacak,
• KEP ile göndereceğiniz önemli bir e-posta, gönderdiğiniz kişi veya kuruluş tarafından almadık, bize ulaşmadı, bilgimiz yok gibi gerekçelerle inkar edilemeyecek,
• KEP ile yapacağınız bildirim yasal bir bildirim haline gelecek, uyuşmazlık durumlarında da hukuki bir delile dönüşecek.

“KEP, özel yaşamı ve iletişimi kontrol altına alan, kişilerin mesajlarını takip eden bir sistem değil” sözleriyle içerik gizliliğine değinen TNB KEP Genel Müdürü Kürşat Güney, “KEP, yapılan işi herhangi bir iletiyi kayıt altına almaktan ziyade, içeriğine önem verilen bir dokümanı hızlı, güvenli, korunaklı ve gerekirse uzun yıllar saklanabilecek şekilde paylaşmayı sağlıyor” dedi.

Dosya içeriğinin görülmediği KEP uygulamasında, kullanılan özel bir teknoloji sayesinde sadece o veriyi tanımlayan dosya izi (hash değeri) alınıyor. Belgenin “parmak izi” olarak da tanımlanabilen bu uygulama, taraflar arası uyuşmazlık halinde delil özelliği taşıyor ve adli mercilerin vereceği kararlarda belirleyici rol oynuyor.

Yorumlar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.