İnsan Beyni İnternet Ortamına Aktarılmaya Çalışılıyor!Destek: Test Link
İnternet

Bilim dünyasının internet ile eş zamanlı çalışmalar yapmaya başlaması ve birbirini tetikleyen bir yapıya bürünmesi ile beraber, çok ilginç ve hem bilim hem de teknoloji dünyası için yankı uyandıracak projeleri de ortaya çıkarmaya başladı. Bu projeler arasında hiç şüphe yok ki insan beyninin internet dünyasına aktarılması fikri yer alıyor. İnternet teknolojisinin gelişmesi ile beraber “big data” alanının oluşması ve “yapay zeka-makine öğrenme” ikilisinin sürece dahil olması, ortaya atılan bu insan beyninin internet dünyasına aktarılması fikrini, ciddi anlamda bir bilimsel proje haline getirmeye başlamış oldu.

Bir dönemler sadece bilim kurgu filmlerine konu olan ve bu konuda çok ciddi Hollywood yapımlarının daha önce akıllarda iz bırakması, o yıllardan bugüne kadar oluşan bu fikrin temelleri atmıştı. Şimdi de daha önce bahsi geçirilen detayların büyük bir ivme ile gelişme kaydetmeye devam ediyor oluşu, çok uzun yıllar önce ortaya çıkan bu fikri bilim-teknoloji dünyasının yardımı ile gerçek kılınmak adına proje konuları haline getirdi.

Üstelik insan beyninin ve hafızasının dijital ortama aktarılması veya paralel bir birim oluşturulması üzerine yakın zamanda ortaya çıkan bir bilimsel çalışmanın detayları ile birlikte, aslında söz konusu bu fikrin somut olarak aşılması ile ilgili ne derece ileri bir noktaya ulaşılmış olduğu, tüm dünyada dikkatleri çekerek bilim haberleri kapsamında yer almış oldu.

Tüm bu ön bilgiler ışığında rahatlıkla söylenebilir ki bir dönemler insanüstü bir proje olarak nitelendirilen insan aklının internet ile bir araya gelmesi düşüncesi, somut örnekler ve bilimsel gelişmelerle kendine iyi bir yer etmeyi başarmış oldu.

Biyomedikal alanına teknolojinin katkı sağlaması, insan-internet ikilisini ortaya çıkartabilecek!

Geçtiğimiz ay Medical Express’in bilim haberleri kapsamında yer verdiği bir bilimsel gelişmeye göre Güney Afrika bölgesinde yer alan Wits Üniversitesi, insan beyninin dijital ortama aktarılması veya karşılıklı ilişki kurması üzerine çalışmalar yapmak üzere bir süre önce uzman bir ekibi bir araya getirmiş.

Biyomedikal mühendislerinin de yer aldığı söz konusu ekibin yaptığı çalışmaların sonucuna göre, insan beyninin internete bağlanması üzerine somut bir yol ortaya koyulabilmiş durumda. Dergide yer alan haberin detaylarına göre söz konusu bu gelişme, Emotiv isimli bir EEG cihazının insan beyninin oluşturduğu dalgaları çözümlemesi ile mümkün hale geliyor. Elde edilen söz konusu bu beyin dalgaları, daha önceden belirlenmiş olan bir bilgisayar üzerine aktarılabiliyor.

Elbette ki söz konusu bu gelişme, sadece beyin dalgalarının çözümlenmesi üzerine kuru gibi görünüyor. Yani The Matrix filmindeki gibi bir gelişmeye yaklaşmak bir yana dursun, halen daha beyin dalgalarından beynin nasıl çalıştığını anlamının yolları keşfedilmenin peşinde.

Lakin söz konusu bu gelişme, daha somut anlamda insan beyninin ve hafızasının, gerçek zamanlı olarak dijital dünyaya aktarılması üzerine yapılacak diğer çalışmalar için bir referans noktası oluşturacak potansiyele de sahip gibi görünüyor. Birtakım bilim insanları tarafından pozitif bir gelişme olarak algılanan bu proje, bir diğer kesim bilim insanı için ise insan-makine ilişkisinde, bilim kurgu filmlerindeki gibi bir ortama yakından uzaktan ilintili olabilecek düzeyde değil.

Teknolojinin biyomedikal alanındaki gelişmeleri ciddi anlamda artıyor olması, bu ve buna benzer yeni bilimsel keşifleri de tetikleyebiliyor. Şu an için Wits Üniversitesi’nden dikkat çeken bir atılım gelmiş olsa da halen daha temel hedefin beynin nasıl çalıştığını keşfetmek üzerine olduğu dikkatlerden kaçmıyor.

İnsan beyninin karmaşık yapısı, internete bağlı insan konseptini zora sokuyor!

Daha önce de dikkat çekildiği gibi şu an için gelişen teknolojinin bilim dünyasına yansımaları adına temel hedef, beynin işleyişinin daha iyi anlamanın yollarını aramanın üzerine kurulu kalmakla sınırlandırılıyor. Kimi bilim insanları için beyin, dünya üzerinde var olan tüm makinalardan çok daha karmaşık bir şekilde işleyiş gösteriyor. Bundan dolayı beynin çözümlenmesinin, yakın gelecekte herhangi bir çığır açan gelişme ile sıçrama yaşanmaz ise, çok da mümkün olmayacağı fikri yönünde birleşiyor.

Dolayısıyla kısa vadede bilim kurgu filmlerindeki gibi insanların internete bağlı olma senaryoları, halen daha gerçeğe çok uzak olmakla yetinecek.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.